สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.

Tower Audit by Drone
& AI Technology

Drones and Digital Twin Software – AI Technology is used with experienced field teams and drone-licensed pilots, deployed across the Philippines. There are more than 100 highly accurate 3D reality models, and asset management reports can be generated.

Capturing a cell tower takes less than 30 minutes, and upon uploading the data, AI technology builds a highly accurate 3D model, and accurate AI analysis reports. Our software module can maximize cell tower asset utilization and revenue growth.  The platform offers instant feedback on the feasibility of potential site designs and activities, allowing the tower owners to quickly determine which sites can be co-located upon and what additional structural capacity is available for proposed upgrades. By reducing the process from months to hours, this technology leads to effective decision-making that yields improved revenue and profits.

Our module also includes features live interactive designs, and structural load configurations, which allow for informed decisions and avoid costly and time-consuming engineering iterations and stakeholder engagement. The data integration from the customer’s engineering models allows the real-time predictive engineering analysis of all co-location proposals.

error: Content is protected !!