สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.

Renold Transmission Drive Chain

Transmission Drive Chain

  Behind every conceivable industry and application environment; heavy or light duty, indoor or outdoor, clean or contaminated, conveyor or roller, high or low temperature, Renold is hard at work delivering performance chains and increasing productivity.

  Whatever your working environment or drive chain requirement, Renold has the chain for you. vRenold designs and manufactures high-performance transmission chain that is focused on the key areas of wear resistance and fatigue resistance.

  For a standard drive chain that combines a wide-waisted plate shape, for extra fatigue resistance, with an end-softened spin riveted pin for easy installation.

  Renold also offers a range of roller chains andconveyor chainsdesigned to tackle the challenges ofcorrosion,abrasion, lack of lubrication, and shock loadings. In these situations,Synergy,Sovereign and Hydro-service can deliversignificantly longer working life than a standard chain can achieve, this range helps you to pick the right chain for the job.

  Renold also offers many adapted and specials for thousands of industrial applications including;

  • Small and Large Pitch (4 mm up to 4 inches) Chain
  • Adapted Transmission Chain
  • Hollow Bearing Pin Chain
  • Nickel Plated Chain
  • Zinc Plated Chain
  • Extended Pitch Chain
  • Side Bow Chain
  • Cranked Link Chain
  • Bush Chain
  • Oilfield Chain

  CATALOGUE

  error: Content is protected !!