สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.

Renold Coupling

Renold has been driving the industry forward through innovation since 1879 . Renold Couplings drives industry the world over, from marine, cranes, and hoists to manufacture, mass transportation, and the pulp and paper industry. Our couplings connect machines to machines through stock solutions and bespoke crafted connections, all handmade in our high tech engineering factories.

Quality. Precision. Value.

No other company has been solving complex technical problems longer or more successfully than Renold. At Renold Couplings, we deliver technical capability, precision, quality, and long-term value through engineering prowess.

But none of that works without our support and technical staff to look after you. We have invested heavily in our processes, engineering a new end-to-end flow that’s continually improving quality, fulfillment and through-life care.

Our promise is to help build and grow your business:

  • Dedicated customer service account managers and engineers
  • Proactive customer information update

 

error: Content is protected !!