สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.

 • Home
 • |
 • Investor Relations
 • |
 • Shareholder Information
 • |
 • Shareholder Meeting

Shareholder Meeting

 • 2022
 • 2021
 • 2020
Minute of STOWER Annual General Meeting of Shareholder 2022
 • Minute of STOWER Annual General Meeting of Shareholder 2022
Invitation letter to 2022 AGM
 • STOWER Invitation letter to 2022 AGM
 • Registration form for attending the 2022 AGM through Electronic Media (E-AGM)
 • Form for the submission of questions prior to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM)
 • Guidelines for attending the AGM through Electronic Media (E-AGM) and the Appointment of Proxies
 • PROXY A.
 • PROXY B.
 • PROXY C.
Minute of UWC Annual General Meeting of Shareholder 2021
 • Minute of UWC Annual General Meeting of Shareholder-2021
Invitation letter to 2021 AGM
 • Registration form for attending the 2021 AGM through Electronic Media (E-AGM)
 • Form for the submission of questions prior to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM)
 • Guidelines for attending the AGM through Electronic Media (E-AGM) and the Appointment of Proxies
 • UWC Invitation letter to 2021 AGM
 • PROXY A.
 • PROXY B.
 • PROXY C.
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1 / 2020
 • The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1 / 2020
 • Information Memorandum Re Disposition of Assets by UWC (IM1)
 • Information Memorandum Re Disposition of Assets by UWC (IM2)
 • UWC IFA Opinion
Minute of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1 / 2020
 • Minute of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1 / 2020
Invitation letter to 2020 AGM
 • Invitation Letter to 2020 AGM
 • Report of 2019 Annual General Meeting of Shareholders
 • Capital Increase Report Form
 • Curriculum vitae of person nominated for appointments as Directors
 • Definition of Independent Director
 • Information on independent directors nominated by company as proxies of shareholder
 • Company’s Regulations Regarding to Shareholders Meeting
 • Documents and Identifications & Proxy
 • Map of 2020 Annual General Meeting of Shareholders
 • PROXY FORM A
 • PROXY FORM B
 • PROXY FORM C
 • Requesting Form of Annual Report in paper format
Report of 2020 Annual General Meeting of Shareholders
 • Report of 2020 Annual General Meeting of Shareholders