สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.

Company Information

Company Name

Sky Tower Public Company Limited

 

Type of Business

Infrastructure for Electric Power
and Telecom

 

Company Registration Number

0107548000129

 

First Trading Day

12 July 2012

Establishment Date

12 July 1967
.

 

Security Name

STOWER

 

Industry

Resource

Company Name

Sky Tower Public Company Limited
 

Type of Business

Infrastructure for Electric Power
and Telecom

Company Registration Number

0107548000129

First Trading Day

12 July 2012
 

Establishment Date

12 July 1967

Security Name

STOWER

Industry

Resource

Nature of Business

Electric Power and Telecommunication Infrastructure. Sky Tower Plc. (STOWER), previously known as Ua Withya (UWC), is Thailand’s first high-voltage transmission tower manufacturer established for more than 57 years, certified by the Electricity Generating Authority of Thailand. The company is also the leading telecommunication tower manufacturer supplying to all mobile network operators.

STOWER has expanded business to telecommunication business oversea. Our subsidiary company in the Philippines, SkyTowers Infra Inc., has been certified by the Philippines’ Department of Information and Communications Technology (DICT) as an Independent Tower Company (ITC). The company has been granted the right to own, construct, and operate telecommunication infrastructure.

Authorized Capital

4,343,633,540.40 Bath (as of 4 November 2021)

Paid-up Capital

2,632,981,717.40 Bath

Common Stock

26,329,817,174 Shares

Par Value

0.10 Bath

Authorized Capital

7,537,942,589.10 Baht (as of 16 June 2022)

Paid-up Capital

3,697,250,172.70 Baht

Common Stock

36,972,513,865 Shares

Par Value

0.10 Baht

Nature of Business

Electric Power and Telecommunication Infrastructure. Sky Tower Plc. (STOWER) is Thailand’s first high-voltage transmission tower manufacturer established for more than 57 years, certified by the Electricity Generating Authority of Thailand. The company is also the leading telecommunication tower manufacturer supplying to all mobile network operators.

STOWER has expanded business to telecommunication business oversea. Our subsidiary company in the Philippines, Sky Towers Infra Inc., has been certified by the Philippines’ Department of Information and Communications Technology (DICT) as an Independent Tower Company (ITC). The company has been granted the right to own, construct, and operate telecommunication infrastructure.

error: Content is protected !!