สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


Empower Your Future

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

 1. นำประสบการณ์ที่มีกว่า 54 ปี มาใช้พัฒนาศักยภาพภายในองค์กร ทั้งในด้านวิศวกรรม
  ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงบุคลากร
 2. ขยายธุรกิจจากพื้นฐานความชำนาญและประสบการณ์ที่มี และโอกาสทางธุรกิจในยุคสมัย
  ที่ปรับเปลี่ยนไป เพื่อสามารถสร้างรายได้และกำไรได้ออย่างต่อเนื่อง
 3. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าและโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
  เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กร
 4. ขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและมีศักยภาพ เพื่อการเติบโตของธุรกิจร่วมกัน
  อย่างแข็งแรงและยั่งยืนในระยะยาว