สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


Empower Your Future

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

  1. นำประสบการณ์กว่า 57 ปี และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาศักยภาพองค์กร ทั้งในด้านวิศวกรรม การผลิต บุคลากร ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการลูกค้า
  2. ขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ที่มีโอกาสและความต้องการ เพื่อสามารถสร้างรายได้และกำไรได้ออย่างต่อเนื่อง
  3. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมและพลังงาน มาประยุกต์ใช้กับการขยายธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสและคุณค่าให้กับองค์กร
  4. เลือกสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะสร้างโอกาสและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
error: Content is protected !!