สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


คณะกรรมการบริหาร

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

นายธีรชัย ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

กรรมการบริหาร

นายชโลธร ลีลามะลิ

นายชโลธร ลีลามะลิ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายบัญชีและการเงิน

นายพรเทพ จารุกิจขจร

นายพรเทพ จารุกิจขจร

รองกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัติการและการขาย

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง

กรรมการบริหาร

นายชยพงศ์ ชูนาค

นายชยพงศ์ ชูนาค

กรรมการบริหาร

error: Content is protected !!