สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


  • หน้าหลัก
  • |
  • ภาพรวมธุรกิจ
  • |
  • ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และโครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
และโครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

จากผู้ออกแบบและผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงรายแรกของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์กว่า 54 ปี ทำให้ STOWER เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และรับความไว้วางใจจากภาครัฐและบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์ (kV) / 230 กิโลโวลต์ (kV) /
และ 115 กิโลโวลต์ (kV) เพื่อรองรับการจัดส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นผ่านระบบส่งไฟฟ้าของกฟผ. ซึ่งมีโครงข่าย
ครอบคลุมทั่วประเทศ

โครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

บริษัทออกแบบและผลิตโครงสร้างที่ใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ที่รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อย เช่น Disconnecting Switches, Lighting Arrestors, Capacitors
และอื่นๆ เพื่อแปลงแรงดันส่งต่อผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายต่อไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ