สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


  • หน้าหลัก
  • |
  • ภาพรวมธุรกิจ
  • |
  • ออกแบบผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และสถานีไฟฟ้าย่อย

ออกแบบผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และสถานีไฟฟ้าย่อย

บริษัทสามารถออกแบบและผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในระดับแรงดันสูงสุดถึง 500 กิโลโวลต์ (kV) รวมถึงเสาส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 230 กิโลโวลต์ (kV) และ 115 กิโลโวลต์ (kV)  เพื่อนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่น ส่งผ่านระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ 

โครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

บริษัทออกแบบและผลิตโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ที่รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อย เช่น Disconnecting Switches, Lighting Arrestors, Capacitors และอื่นๆ เพื่อแปลงแรงดันส่งต่อผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายต่อไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ

error: Content is protected !!