สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


  • หน้าหลัก
  • |
  • ภาพรวมธุรกิจ
  • |
  • ธุรกิจให้เช่าเสาเทเลคอม

ธุรกิจให้เช่าเสาเทเลคอม

บริษัทได้ขยายการดำเนินธุรกิจ จากความชำนาญด้านการผลิตเสาโทรคมนาคม ไปยังธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับโทรคมนาคมในต่างประเทศ โดยบริษัทได้รับใบอนุญาต (License) จากหน่วยงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ ให้เป็นบริษัทให้เช่าเสาโทรคมคมกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network Operator) ทุกรายในประเทศฟิลิปปินส์

โดยบริษัทจะเป็นเจ้าของสถานีฐาน (Base Station) ซึ่งมีเสาโทรคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน โดยสามารถนำเสาโทรคมนาคมให้เช่าระยะยาวกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network Operators) หรือหน่วยงานรัฐและเอกชนในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณในระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบสื่อสารแบบไร้สาย (WiFi)

เสาโทรคมนาคมให้เช่า

บริษัทจัดตั้งบริษัท SkyTowers Infra Inc. (SkyInfra) ในประเทศฟิลิปปินส์ และในปี 2564 SkyInfra ได้รับใบอนุญาต (License) จากหน่วยงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ ให้เป็นบริษัทให้เช่าเสาโทรคมคมกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network Operator) ทุกรายในประเทศฟิลิปปินส์

www.skytowersinfra.com

error: Content is protected !!