สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


ข่าวสารองค์กร

05 พฤษภาคม 2564
ผถห. UWC ไฟเขียวเพิ่มทุน RO ราคา 0.04 บ. – แจกวอร์แรนท์ 1:1 ขึ้น XR 7 พ.ค.นี้

นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอื้อวิทยา หรือ UWC เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ Rights Offering จำนวนไม่เกิน 13,162,525,880 หุ้น อัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย 0.04 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นและชำระค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะได้ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดราคาใช้สิทธิ 0.08 บาท/หุ้น ระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี โดยกำหนดวันที่ไม่ได้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2564

การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการปรับโครงสร้างทางการเงินครั้งสำคัญ โดยจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง ซึ่งจะสามารถเพิ่มโอกาสในการรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินและได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งจะช่วยเสริมสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจที่จะสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจในกระแสความเปลี่ยนแปลงมหภาค หรือ MEGA TREND อาทิ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และธุรกิจเทเลคอม ที่จะสามารถสร้างความเติบโตให้บริษัทในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างโครงการแรกที่บริษัทได้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านและริเริ่มแล้วคือธุรกิจให้เช่าสถานีโทรคมนาคม หรือ Tower Co ในประเทศฟิลิปปินส์

ก่อนหน้านี้ บริษัทพึ่งพิงรายได้จากโครงการเสาส่งในประเทศเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจมีรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอในช่วงรอยต่อการประมูลงานภาครัฐ เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับความชำนาญของบริษัท เราจึงได้ขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศที่เป็นธุรกิจให้เช่าเสาเทเลคอม เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและผลกำไรอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ เป็น บมจ. สกาย ทาวเวอร์ เพื่อสะท้อนถึงการปรับตัวขององค์กรและพัฒนาการของธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทในรอบ 54 ปีนี้ด้วย

ภาพประกอบอื่นๆ

error: Content is protected !!