สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


  • หน้าหลัก
  • |
  • นักลงทุนสัมพันธ์
  • |
  • เอกสารเผยแพร่
  • |
  • แบบฟอร์ม 56-1

รายงานข้อมูลประจำปี (56-1)

รายงานประจำปี 2563

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

PDF

รายงานประจำปี 2562

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

PDF

รายงานประจำปี 2561

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

PDF

รายงานประจำปี 2560

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

PDF

รายงานประจำปี 2559

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

PDF

รายงานประจำปี 2558

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

PDF

error: Content is protected !!