สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


 • หน้าหลัก
 • |
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • |
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • |
 • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • บมจ.แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค (37.88%)
 • นายปวริศ ทวีรุจจนะ (2.05%)
 • นายจิรวุฒิ คุวานันท์ (1.91%)

 • บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (1.34%)

 • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1.32%)

 • UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED (1.12%)

 • นายประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิศร (1.03%)

 • นายน้ำ ชลสายพันธ์ (0.92%)

 • นางกนกวัลย์ ยอดวานิช (0.90%)

 • นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ (0.74%)

error: Content is protected !!