สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


 • หน้าหลัก
 • |
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • |
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • |
 • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (31.19%)
 • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

   (1.73%)

 • นาย ปวริศ ทวีรุจจนะ

   (1.58%)

 • UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED (1.54%)
 • นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ (1.51%)
 • นาย น้ำ ชลสายพันธ์ (1.26%)
 • นาย ประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิศร (1.17%)
 • นาย บดินทร์ กฤติยรังสรรค์ (1.03%)
 • บริษัท ลีพพอยท์ จำกัด (0.83%)
 • นาย มาส บุญเหลือ (0.80%)