สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

 

ประเภทธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม

 

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0107548000129

 

วันเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

12 กรกฎาคม 2555

วันที่ก่อตั้ง

12 กรกฎาคม 2510

 

ชื่อย่อหลักทรัพย์

STOWER

 

กลุ่มอุตสาหกรรม

ทรัพยากร

ชื่อบริษัท

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

 

ประเภทธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม
 

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0107548000129
 

วันเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

12 กรกฎาคม 2555
 

วันที่ก่อตั้ง

12 กรกฎาคม 2510
 

ชื่อย่อหลักทรัพย์

STOWER
 

กลุ่มอุตสาหกรรม

ทรัพยากร

ประเภทธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงแรกของประเทศมากว่า 57 ปี และได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงเป็นผู้ผลิตเสาโทรคมนาคมให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกราย

บริษัทได้ขยายการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโทรคมนาคม โดยบริษัทย่อย (SkyTowers Infra Inc.) ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ ให้ก่อสร้างและมีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม

ทุนจดทะเบียน

4,343,633,540.40 บาท 
(วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

2,632,981,717.40 บาท

หุ้นสามัญจำนวน

26,329,817,174 หุ้น

ราคาพาร์

0.10 บาท

ทุนจดทะเบียน

7,537,942,589.10 บาท (วันที่ 16 มิถุนายน 2565)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

3,697,250,172.70 บาท

หุ้นสามัญจำนวน

36,972,513,865 หุ้น

ราคาพาร์

0.10 บาท

ประเภทธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงแรกของประเทศมากว่า 57 ปี และได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงเป็นผู้ผลิตเสาโทรคมนาคมให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกราย

บริษัทได้ขยายการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโทรคมนาคม โดยบริษัทย่อย (SkyTowers Infra Inc.) ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ ให้ก่อสร้างและมีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม

error: Content is protected !!