สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


ข่าวสารองค์กร

  • หน้าหลัก
  • |
  • ข่าวสารองค์กร
  • |
  • การลงนามในสัญญาเช่าหลัก (Master Lease Agreement) กับ Globe Telecom Inc. และการเริ่มลงทุนตามแผนธุรกิจให้เช่าสถานีโทรคมนาคม 240 สถานีในประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2565
10 มีนาคม 2565
การลงนามในสัญญาเช่าหลัก (Master Lease Agreement) กับ Globe Telecom Inc. และการเริ่มลงทุนตามแผนธุรกิจให้เช่าสถานีโทรคมนาคม 240 สถานีในประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2565

บริษัท Sky Towers Infra Inc.(Sky-Infra) ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ลงนามในสัญญาเช่าหลัก (Master Lease Agreement) เพื่อให้เช่าเสาโทรคมนาคมกับ GLOBE Telecom Inc. ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศฟิลิปปินส์ โดย Sky-Infra ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของรัฐบาลฟิลิปปินส์ (Department of ICT) ได้ดำเนินธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

บริษัทจะเริ่มดำเนินการลงทุนตั้งแต่เดือนมี.ค.65 นี้ตามแผนธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคมจำนวน 240 สถานีในปี 65 โดย GLOBE Telecom เป็นบริษัทผู้เช่าหลักตามสัญญาเช่าระยะยาว 15 ปี ซึ่งแจ้งยืนยันพื้นที่ที่ต้องการเช่าใน Batch แรกแล้ว และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.-ก.ค.นี้

ภาพประกอบอื่นๆ