สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


ธุรกิจของเรา

จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคมของไทยมากว่า 57 ปี

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STOWER  ดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและไฟฟ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับใบอนุญาต (License) จากหน่วยงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ ให้ดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม  โดยบริษัทเป็นเจ้าของสถานีโทรคมนาคมให้เช่ากับบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network Operators) ในประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการด้านโทรคมนาคม ทั้งการออกแบบ ติดตั้ง และจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ใน In-Building Coverage (IBC) Solutions 

จากจุดเริ่มต้นของบริษัท ที่เป็นผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงรายแรกของประเทศ โดยได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ  บริษัทได้นำเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตมาพัฒนาจนเป็นผู้นำในการผลิตเสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower) ให้กับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศทุกราย และได้ขยายการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโทรคมนาคม บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ

จากประสบการณ์ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและไฟฟ้าที่มีมาอย่างยาวนาน  เราจะยังคงสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจและพัฒนาองค์กรในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารในปัจจุบันและอนาคต เพื่อธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับแนวคิด ESG ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมที่ดี และหลักธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2555  และใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ STOWER ในปัจจุบัน

ออกแบบผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
และและสถานีไฟฟ้าย่อย

อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบและผลิตเสาโทรคมนาคม

อ่านเพิ่มเติม

งานโครงสร้างโลหะ

อ่านเพิ่มเติม

สินค้าอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

การชุบเคลือบสังกะสี

อ่านเพิ่มเติม

Tower Audit by Drone & AI Technology

อ่านเพิ่มเติม

In-Building Solutions (IBS)

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจให้เช่าเสาเทเลคอมในต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

error: Content is protected !!