สำนักงานพระราม 3

นักลงทุนสัมพันธ์

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : +662 049 1041

โรงงานร่มเกล้า

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : +662 543 9020

อีเมล : info@skytower.co.th

ติดตามเราได้ที่

© 2021 Sky Tower PLC. All Rights Reserved.


ธุรกิจของเรา

จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจออกแบบและผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงรายแรกของไทย มากว่า 54 ปี

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STOWER (ได้เปลี่ยนชื่อมาจาก บมจ. เอื้อวิทยา หรือ UWC) ก่อตั้งมากว่า 54 ปี เป็นบริษัทผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงรายแรกของประเทศ และเป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ออกแบบ และผลิตเสาเหล็กกล้าในสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) และเสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower) ที่ติดตั้งในสถานีติดตั้งเครื่องรับส่งสัญญาณ (Base Station) ของบริษัท ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ โดยได้รับใบอนุญาต (License) จากหน่วยงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของรัฐบาล ประเทศฟิลิปปินส์ ให้เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของสถานีติดตั้งเครื่องรับส่งสัญญาณและให้เช่าเสาโทรคมคมกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network Operator) ทุกรายในประเทศฟิลิปปินส์

จากประสบการณ์ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม (Infrastructure for Electric Power and Telecom) ที่มีมาอย่างยาวนาน เราจะยังคงสร้างความเติบโตให้กับ ธุรกิจ และพัฒนาองค์กรในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ด้วยพื้นฐานเทคโนโลยี (Technology-based ) เพื่อรับมือกับโลกยุคใหม่ และจะก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานและการสื่อสารในปัจจุบัน และอนาคต

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2555 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,343 ล้านบาท ในปี 2564 โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,632 ล้านบาท

ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
และโครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตเสาโทรคมนาคม

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจให้เช่าเสาเทเลคอมในต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
และโครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตเสาโทรคมนาคม

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจให้เช่าเสาเทเลคอมในต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

งานโครงสร้างโลหะ

อ่านเพิ่มเติม

การชุบเคลือบสังกะสี

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม

งานโครงสร้างโลหะ

อ่านเพิ่มเติม

การชุบเคลือบสังกะสี

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม